Mødedato: 26-05-2005

Anmeldelse af vurderingsaftaler

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt Nordea Kredit en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9 for en samarbejdsaftale mellem Nordea Kredit og et antal DanBolig erhvervsmæglere om vurdering af erhvervsejendomme. Ifølge aftalen kan Nordea Kredit overlade den lovpligtige vurdering af erhvervsejendomme til en DanBolig erhvervsmægler. Nordea Kredit kan fra sag til sag bestemme at anvende sit eget korps eller DanBolig erhvervsmægleren i området, hvor ejendommen er beliggende. Nordea har dog ifølge aftalen ret til at vælge at lade vurderingen foretage af en anden DanBolig-mægler, såfremt dette i den konkrete sag af Nordea Kredit skønnes mere hensigtsmæssigt. Aftalen indeholder ingen bestemmelser om eksklusivitet gældende for Dan-Bolig erhvervsmæglerne, som derfor frit kan foretage vurderinger for andre realkreditinstitutter. Aftalen beskriver dermed vilkårene for de fremtidige præstationer af tjenesteydelser og kan ikke siges at indeholde bestemmelser, der må betegnes som konkurrencebegrænsende i konkurrencelovens forstand.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§9

Brancher

Ejendom

Samhandeler

Ikke angivet