Begrænsning af bogbranchens fastprisdispensation

I medfør af konkurrencelovens § 27, stk. 2, 2. og 3. pkt. blev det Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen meddelt, at Konkurrencerådet fremadrettet foretager en delvis tilbagekaldelse af den gældende fastprisdispensation. Fastpris-dispensationen til bogbranchen...

Klage over statsstøtte til Encyclopædien

Konkurrencestyrelsen meddelte en klager, at klagesagen over Statens underskudsgaranti overfor Gyldendal i forbindelse med lanceringen af Den Store Danske Encyclopædi på internettet ville blive afsluttet, uden at styrelsen ville foretage sig yderligere. Dette skyldtes,...