Mødedato: 30-01-2002

Anmeldelse af normalkontrakter aftalt mellem Den danske Forlæggerforening og Dansk Forfatterforening

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Den danske Forlæggerforening og Dansk Forfatterforening, at de af Den danske Forlæggerforening anmeldte modelkontrakter ikke faldt ind under forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der var således ikke grundlag for at udstede påbud, jf. konkurrencelovens § 6, stk. 4, jf. § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Bogbranche

Samhandeler

Ikke angivet