Mødedato: 29-03-2006

Begrænsning af bogbranchens fastprisdispensation

Resumé

I medfør af konkurrencelovens § 27, stk. 2, 2. og 3. pkt. blev det Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen meddelt, at Konkurrencerådet fremadrettet foretager en delvis tilbagekaldelse af den gældende fastprisdispensation. Fastpris-dispensationen til bogbranchen indskrænkes på 8 punkter beskrevet i afgørelsen. Begrænsningen af dispensationen havde virkning fra og med den 1. juli 2006.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

dispensation hjemkaldt

Opfølgninger

Nej

Litra

§27, stk. 2, 2. og 3. pkt.

Brancher

Bogbranche

Samhandeler

Nej