Ikke indgrebs erklæring til Dan-Chick Handels vedtægter

Konkurrencestyrelsen havde i medfør af konkurrencelovens § 9 meddelt Dan-Chick Handel A/S, at selskabets vedtægter og aftaler ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvorfor der ikke var grundlag for at udstede påbud i medfør af...