Mødedato: 21-06-2000

Danægs vedtægter er ikke omfattet af konkurrencelovens forbudsbestemmelser

Resumé

Styrelsen har meddelt Danæg, at såfremt det fremlafgte ændringsforslag vedtages, falder vedtægterne ind under bestemmelserne i bekendtgørelse 1029, og er dermed i henhold til konkurrencelovens § 5 undtaget fra konkurrencelovens kap. 2. Dette er grundet, at selskabets vedtægter alene er indgået mellem medlemmerne og selve andelsvirksomheden, de vedrører medlemmernes udtrædelsesvilkår, hæftelse mv., og de har ikke mærkbar virkning for andre. Danæg indtager således en dominerende stilling på det relevante marked, men efter afkortelse af udmeldelsesfristen falder bestemmelserne ind under bekendtgørelsens regler.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

kl § 5

Opfølgninger

Nej

Litra

§5

Brancher

Ægopdræt

Samhandeler

Ikke angivet