Mødedato: 20-12-2000

Ikke indgrebs erklæring til Dan-Chick Handels vedtægter

Resumé

Konkurrencestyrelsen havde i medfør af konkurrencelovens § 9 meddelt Dan-Chick Handel A/S, at selskabets vedtægter og aftaler ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvorfor der ikke var grundlag for at udstede påbud i medfør af konkurrencelovens § 6, stk. 4.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Ægopdræt

Samhandeler

Ikke angivet