Nordiske Medier A/S

Nordiske Medier A/S har påklaget Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens afslag af 17. januar 2019 på aktindsigt i en klage fra en uafhængig reparatør over en motorkøretøjsproducent. Styrelsen havde afvist anmodningen om aktindsigt med henvisning til, at Nordiske Medier...

TV 2/Bornholm

TV 2/Bornholm har påklaget Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afslag af 9. oktober 2018 på aktindsigt i Molslinjens klage over Rønne Havns forøgelse af havneafgifter. Styrelsen havde afvist anmodningen om aktindsigt med henvisning til, at TV 2/Bornholm ikke er part i...

Selskabet A

I sagen havde et selskab (anonymiseret til ”Selskabet A”) anmodet om aktindsigt i en række dokumenter indhentet under kontrolundersøgelser hos andre deltagere i en (mulig) overtrædelse af konkurrencelovens § 6. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens havde afvist dette,...

HK Privat

KFST havde igangsat en undersøgelse af brugen af jobklausuler og brancheforeningers anbefaling heraf. En fagforening ønskede aktindsigt heri og havde fremsat anmodning herom, hvilket styrelsen ikke ville imødekomme. Dokumenterne var interne, og fagforeningen var ikke...

Afslag på aktindsigt i kildes identitet

En virksomhed anmodede om at få oplyst, hvem der havde klaget over virksomheden til Konkurrencestyrelsen. Virksomheden anførte, at det var nødvendigt at kende kilden, fordi styrelsens henvendelse havde været af stor økonomisk betydning, samt skabt uberettiget tvivl...