Mødedato: 08-02-2013

HK Privat

Resumé

KFST havde igangsat en undersøgelse af brugen af jobklausuler og brancheforeningers anbefaling heraf. En fagforening ønskede aktindsigt heri og havde fremsat anmodning herom, hvilket styrelsen ikke ville imødekomme. Dokumenterne var interne, og fagforeningen var ikke part i sagen. HK Privat påklagede dette til ankenævnet, hvorefter Styrelsen valgte at revurdere sin afgørelse, således at der, jf. reglerne om egenacces, kunne indrømmes aktindsigt i enkelte passager af strateginotatet, svarende til ca. ½-1 side ud af 17 sider. Ankenævnet stadfæstede dette ved kendelse af 8. februar 2013.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

Aktindsigt

Udfald

Indrømmet

Opfølgninger

Underliggende sag?

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant