Mødedato: 05-04-2018

Selskabet A

Resumé

I sagen havde et selskab (anonymiseret til ”Selskabet A”) anmodet om aktindsigt i en række dokumenter indhentet under kontrolundersøgelser hos andre deltagere i en (mulig) overtrædelse af konkurrencelovens § 6. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens havde afvist dette, herunder både efter reglerne om aktindsigt, egenacces og meroffentlighed. Konkurrenceankenævnet stadfæstede dette. Den underliggende sag blev afgjort af Konkurrencerådet 19/12-2018.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

Aktindsigt

Udfald

afvist

Opfølgninger

Underliggende sag?

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant