BIOFOS Lynettefællesskabet

Energiselskabet BIOFOS Lynettefællesskabet A/S mente, at have haft en række meromkostninger til el i 2021, som selskabet ønskede, at overvælte på forbrugerne. Vandselskabets priser reguleres efter Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (BEK nr 2291 af...

Markedsdeling i Botex

I sagen havde den frivillige kæde Botex, der består af selvstændige butikker, overtrådt konkurrenceloven ved at anvende et forbud mod at husstandsomdele reklamer i hinandens områder. Endvidere var dette påtalt af kædeledelsen. Konkurrencerådet havde ikke reservationer...