Mødedato: 22-06-2022

Markedsdeling i Botex

Resumé

I sagen havde den frivillige kæde Botex, der består af selvstændige butikker, overtrådt konkurrenceloven ved at anvende et forbud mod at husstandsomdele reklamer i hinandens områder. Endvidere var dette påtalt af kædeledelsen. Konkurrencerådet havde ikke reservationer overfor selve kædesamarbejde, der omfattede salg af boligartikler, men kunne ikke acceptere “markedsopdelingen”. Konkurrencerådet mente dette havde til formål, at begrænse konkurrencen, hvorfor det i øvrigt var irrelevant, at kædens markedsandele var under 5 %. Sagen var oprindeligt indbragt for Sø- og Handelsretten med henblik på bøde, men konkurrenceankenævnet ophævede afgørelsen, idet ikke mente, at der forelå en formålsovertrædelse. Sagen blev herefter hjemvist.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Hjemvist

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen