Villy C. Petersen Entreprise A/S

Tre nedrivningsvirksomheder har vedtaget bøder på samlet 6,4 millioner kroner i et større sagskompleks om karteller i nedrivningsbranchen. Samdig har tre ledende medarbejdere i virksomhederne accepteret bøder på 125.000 kroner. Tscherning A/S har betalt 5.900.000...

G. Tscherning A/S

Sagen vedrører karteller i nedrivningsbranchen. G. Tscherning A/S har betalt 5.900.000 kroner i bøde for i perioden fra april 2012 til august 2013 i 12 tilfælde at have udvekslet priser med konkurrenter. En ledende medarbejdere fra G. Tscherning A/S har desuden...

Brandis A/S

Sagen vedrører karteller i nedrivningsbranchen. Brandis A/S har betalt en bøde på 100.000 kroner for i perioden fra juni 2012 til oktober 2013 i fire tilfælde at have udvekslet priser med konkurrenter. Det drejer sig blandt andet om nedrivningsopgaver for Gentofte...

Kingo Karlsen A/S

Retten i Roskilde dømte nedrivningsvirksomheden Kingo Karlsen A/S til at betale en bøde på fire millioner kroner, og en ledende medarbejder til at betale en bøde på 125.000 kroner for brud på konkurrenceloven. I perioden fra marts 2012 l marts 2013 har Kingo Karlsen...

CMP Nedrivning ApS

Retten i Hillerød har idømt nedrivningsvirksomheden CMP Nedrivning ApS en bøde på 5 millioner kroner og to ledende medarbejdere har samtidig fået bøder på hver 125.000 kroner. Virksomheden har udvekslet priser på nedrivningsopgaver med konkurrenter i 11 tilfælde....