Mødedato: 27-06-2019

Villy C. Petersen Entreprise A/S

Resumé

Tre nedrivningsvirksomheder har vedtaget bøder på samlet 6,4 millioner kroner i et større sagskompleks om karteller i nedrivningsbranchen. Samdig har tre ledende medarbejdere i virksomhederne accepteret bøder på 125.000 kroner. Tscherning A/S har betalt 5.900.000 kroner i bøde for i perioden fra april 2012 l august 2013 i 12 lfælde at have udvekslet priser med konkurrenter. En ledende medarbejdere fra G. Tscherning A/S har desuden vedtaget en bøde på 125.000 kroner for sin personlige andel i overtrædelserne. Villy C. Petersen Entreprise A/S har betalt en bøde på 400.000 kroner for i en periode fra januar 2012 l august 2013 i fire lfælde at have udvekslet priser med konkurrenter. To ledende medarbejdere fra virksomheden har hver betalt en bøde på 125.000 kroner for deres andel i overtrædelserne. Brandis A/S har betalt en bøde på 100.000 kroner for i perioden fra juni 2012 l oktober 2013 i fire tilfælde at have udvekslet priser med konkurrenter.