Mødedato: 08-02-2019

CMP Nedrivning ApS

Resumé

Retten i Hillerød har idømt nedrivningsvirksomheden CMP Nedrivning ApS en bøde på 5 millioner kroner og to ledende medarbejdere har samtidig fået bøder på hver 125.000 kroner. Virksomheden har udvekslet priser på nedrivningsopgaver med konkurrenter i 11 tilfælde. Retten har lagt vægt på, at der er 10 forhold til pådømmelse efter den tidligere lovgivning, og at disse 10 forhold er begået over en periode på ca 1 ½ år, samt alene ét forhold af kortere varighed til pådømmelse efter de skærpede regler fra 2013, og at samtlige forhold er begået forsætligt med en samlet entreprisesum på 11-12 mio. kr. Retten har videre lagt vægt på, at CMP rent faktisk vandt opgaven i forhold 11 og må antages at have opnået en økonomisk gevinst, og at forholdet derfor kan karakteriseres som en alvorlig overtrædelse. Der foreligger hverken skærpende eller formildende omstændigheder. Retten idømmer CMP Nedrivning en bøde på 5 millioner kroner og to ledende medarbejdere får bøder på hver 125.000 kroner. Den ene er dømt for at have deltaget i alle 11 forhold, mens den anden har deltaget i fem af forholdene