PKA – straffesag

PKA Pension havde sammen med “konkurrenten” Danica i 2018 afgivet et fælles bud på at forvalte pensioner for 18.500 medarbejderne hos Dansk Supermarked. Det fælles bud skete da de to selskaber var specialiseret i henholdsvis medarbjedere og ledere, og...

Innov Securite mod Protect

Sagen vedrørte bl.a. gyldigheden af en konkurrenceklausul i en forhandleraftale, eller om denne var uforenelige med Artikel 101. Protect A/S er et dansk selskab, der producer og sælger tågekanoner (anvendes til at hindre indbrud), mens Innov Securite fra 2003 til 2021...

Ønskebørn – kontrolundersøgelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde gennemført en kontroplundersøgelse hos kæden ØnskeBørn A/S grundet mistanke om bindende videresalgspriser. I den forbindelse havde styrelsen fundet nogle dokumenter, der indikeret ulovlig priskoordinering, og herefter...

Nye Visioner v/Susanne Christtreu

Nye Visioner v/Susanne Christtreu har erkendt at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Virksomheden har i regi af forretningskonceptet Nye Visioner deltaget i aftaler om priser og kundedeling. Overtrædelsen har fundet sted i...

Pia Valsted

Nye Visioner v/Pia Valsted har erkendt, at havde indgået aftaler, der havde til formål at begrænse konkurrencen i regi af forretningskonceptet Nye Visioner. Overtrædelsen havde fundet sted i perioden september 2019 til i hvert fald juni 2020, men ikke senere end...