MEDIEREFORM 2017

Tænketanken CEPOS har udarbejdet en analyse af det danske mediemarked. Udover at beskrive et marked i hastigt opbrud fokucer denne navnlig på den rolle de statslige medier spiller heri, idet det gøres gældende at disse, herunder navnlig DR, fortrænger de privatejet...

Mere konkurrence i det offentlige

Selv om konkurrencelovgivningen i princippet gælder generelt, herunder for den markedsrettet del af den offentlige sektor, og virksomheder tillagt særlige rettigheder, så er dele heraf fritaget jvf. KL. § 2 såfremt en konkurrencebegrænsning er en direkte eller...