Mødedato: 01-12-2016

Mere konkurrence i det offentlige

Resumé

Selv om konkurrencelovgivningen i princippet gælder generelt, herunder for den markedsrettet del af den offentlige sektor, og virksomheder tillagt særlige rettigheder, så er dele heraf fritaget jvf. KL. § 2 såfremt en konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Beføjelsen til at foretage denne vurderingen er defacto henlagt til ressortministeren, hvilket i analysen bedømmes som “uheldigt” samtidig med at betydelig velfærdstab påpeges. Både grundet fraværet af effektiv konkurrence omkring en række offentlige ydelser og grundet forvridninger knyttet til offentlig støtte og regulering. Analysen, og forslagene til reformer af konkurrencereguleringen, er udarbejdet af konkurrencerådgivning.dk ved Niels Rytter i samarbejde med CEPOS og gennemgår en række mulige reformeringer af dansk konkurrenceregulering.

Myndigheder

CEPOS

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant