Mødedato: 27-01-2017

MEDIEREFORM 2017

Resumé

Tænketanken CEPOS har udarbejdet en analyse af det danske mediemarked. Udover at beskrive et marked i hastigt opbrud fokucer denne navnlig på den rolle de statslige medier spiller heri, idet det gøres gældende at disse, herunder navnlig DR, fortrænger de privatejet dagbladene. Dette sker navnlig ved, hvad CEPOS kalder, en skævvridende mediestøtte til DR. På baggrund heraf anbefales en reform af mediepolitikken

Myndigheder

CEPOS

Regler

off. reg.

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Medier

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant