Virksomhed Y mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Virksomhed Y, der havde været genstand for en kontrolundersøgelse 26 april 2023, ønskede aktindsigt i navnet på den kilde, som via sin henvendelse til KFST havde udløst kontrolundersøgelsen samt en række andre oplysninger i henvendelsen. Disse var blevet censureret af...

X mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Virksomhed X, der havde været genstand for en kontrolundersøgelse 26 april 2023, ønskede aktindsigt i navnet på den kilde, som via sin henvendelse til KFST havde udløst kontrolundersøgelsen samt en række andre oplysninger i henvendelsen. Disse var blevet censureret af...

Virksomhed X mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

[Virksomhed X] ønskede ikke, at der skete offenliggørelse af Konkurrenceankenævnets kendelse af 30. november 2022 i sag KL-1-2022 før Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og/eller Konkurrencerådet har afgjort den underliggende materielle sag. Alternativt, at nogle...

BIOFOS Lynettefællesskabet

Energiselskabet BIOFOS Lynettefællesskabet A/S mente, at have haft en række meromkostninger til el i 2021, som selskabet ønskede, at overvælte på forbrugerne. Vandselskabets priser reguleres efter Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (BEK nr 2291 af...