Virksomhed X mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

[Virksomhed X] ønskede ikke, at der skete offenliggørelse af Konkurrenceankenævnets kendelse af 30. november 2022 i sag KL-1-2022 før Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og/eller Konkurrencerådet har afgjort den underliggende materielle sag. Alternativt, at nogle...

BIOFOS Lynettefællesskabet

Energiselskabet BIOFOS Lynettefællesskabet A/S mente, at have haft en række meromkostninger til el i 2021, som selskabet ønskede, at overvælte på forbrugerne. Vandselskabets priser reguleres efter Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (BEK nr 2291 af...

ØnskeBørn – Aktindsigt

Konkurrenceankenævnet stadfæstet KFST afvisning af en anmodning om aktindsigt i grundlaget for en kontrolundersøgelse. Ankenævnet fandt, at dette ikke afskar virksomheden fra at varetage sine interesser under konkurrencesagen ved styrelsen og den hertil relaterede...

Danmarks Jægerforbund v Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Ved afgørelse af 2. maj 2022 meddelte styrelsen delvist afslag på aktindsigt med henvisning til, at der på daværende tidspunkt ikke var tale om en afgørelsessag, hvori Danmarks Jægerforbund kunne anses som part. I medfør af princippet om meroffentlighed meddelte...