Mødedato: 29-03-2023

Ønskebørn-kæden

Resumé

ØnskeBørn-kæden er en frivillig kæde bestående af 26 selvstændige butikker med 20 ejere. På baggrund af materiale, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt under en kontrolundersøgelse den 25. november 2020, kunne styrelsen påvise, hvordan ØnskeBørn og dets medlemmer havde koordineret priser samt markedsføringen af priser. Ikke generelt, men for visse specifikke produkter indenfor kategorier af baby- og børneprodukter, som kæden enten selv produceret (kaldet ”egne varer”) eller markedsførte eksklusivt (kaldet ”eksklusivitetsvaret”). Koordineringen skete via udmeldinger via en mailgruppe for ejerne. Endvidere havde den administrerende direktør flere gange mellem 2016 og 2018 kontaktede medlemmer om deres priser, samt henvist til kædens kodeks og fælles værdier. ØnskeBørn mente ikke at medlemmerne var konkurrenter, da hver geografisk serviceret et geografisk område, og konkurrencen lokal. KFST afviste dette, men mente i øvrigt ikke det var et krav at alle medlemmer var indbyrdes konkurrenter, når blot flere af dem måtte antages at være dette. Desuden kunne KFST henvise til at flere medlemmer havde klaget over andres prissætning. Endelig mente ØnskeBørn ikke at man havde diskuteret, ensidig koordineret, priser. Diskussionerne vedrørte alene konkrete markedsføringstiltag, hvilket ikke i sig selv var ulovligt, mens beviserne for egentlige prisdiskussioner bestod i e-mail taget ud af deres rette kontekst. KFST afviste også dette. Konkurrencerådet påbød adfærden stoppet og besluttede at sagen skulle indbringes for Sø- og Handelsretten med påstand om bøde. Parallelt med den materiellesag verserer den en sag om brugen af dokumenter fundet under kontrolundersøgelsen, idet virksomheden mener, at disse ikke var omfattet af retkendelsen. Sø & Handelsretten afviste dog dette 4/9-23, men det er anket. Et spørgsmål om aktindsigt blev afgjort af ankenævnet 22/12-2022.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Bøde ?