Mødedato: 04-09-2023

Ønskebørn – kontrolundersøgelsen

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde gennemført en kontroplundersøgelse hos kæden ØnskeBørn A/S grundet mistanke om bindende videresalgspriser. I den forbindelse havde styrelsen fundet nogle dokumenter, der indikeret ulovlig priskoordinering, og herefter gennemført en sag herom. Denne blev afgjort den 29/3-23. Ønksebørn anlagde derfor en retssag mhp. at få kendt fastslået, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke havde ret til at anvende dokumenterne. ØnskeBørn A/S gjorde således gældende, at styrelsens anvendelse af materialet var såkaldt ”out of scope” i forhold til grundlaget for kontrolundersøgelsen. Sø- og Handelsretten afviste dette ved dom af 4/9-2023. Ved kendelse af 6. februar 2023 havde Sø & Handelsretten tidligere afvist, at pålægge KFST at berostille behandlingen af den administrative sag indtil spørgsmålet om out of scope var afgjort. Sagen er indbragt for Højesteret.

Myndigheder

Dom

Regler

kl § 18

Udfald

Frikendt

Opfølgninger

Anket?