TDC’s overdragelse af sendemaster mv. til DR og TV2

Sagen vedrører TDC’s overdragelse af sendemaster mv. til et af DR og TV2 oprettet interessentskab samt TDC’s overdragelse af medarbejdere mv. til et af DR og TV2 oprettet serviceselskab. Overdragelsen af master til interessentskabet bevirker, at DR og TV2 gennem...