OptiGroup Holding ABs erhvervelse af enekontrol over Stadsing A/S

Sagen vedrører en fusion mellem OptiGroup AB (”OptiGroup”) og Stadsing A/S (”Stadsing”). Transaktionen indebærer, at OptiGroup erhverver enekontrol over Stadsing. Stadsing vil efter gennemførslen af transaktionen være ejet 100 pct. af OptiGroup, som er underlagt...