Mødedato: 30-06-2017

OptiGroup Holding ABs erhvervelse af enekontrol over Stadsing A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem OptiGroup AB (”OptiGroup”) og Stadsing A/S (”Stadsing”). Transaktionen indebærer, at OptiGroup erhverver enekontrol over Stadsing. Stadsing vil efter gennemførslen af transaktionen være ejet 100 pct. af OptiGroup, som er underlagt fælleskontrol af de to kapitalfonde Altor (Fund II) og Triton Partners (Fund II). OptiGroup er moderselskabet inden for OptiGroup-koncernen. OptiGroup er en grossistvirksomhed, som er aktiv inden for salg af grafisk papir og kontorpapir, emballage, hjælpemidler og rengøringsartikler til brug for facility management samt produkter inden for personlige værnemidler. Stadsing er en dansk familievirksomhed, som udbyder grossistsalg af totalløsninger inden for rengøring, facility management og i begrænset omfang personlige værnemidler. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Salg af grafisk papir og kontorpapir, emballage, hjælpemidler og rengøringsartikler