Tulip Food Compagny

Tulip Foods Company (herefter ”TFC”) havde anmodet KFST om at revurdere markedsafgrænsningen fra Danish Crown/SteffHoulberg-fusionen (2002). Her blev et særligt marked for dansk mærkevarepålæg identificeret, og Tulip blev anset for dominerende heri. Baggrunden for...