Fusion mellem DSV A/S og TNT-DFDS Transport Logistics

DSV og TNT Logistics Holding (TNT) etablerede i 2002 joint venture-selskabet TNT-DFDS. Selskabet blev etableret ved, at TNT købte 50 pct. af aktiekapitalen i to mindre selskaber, som tidligere havde været 100 pct. ejet af DSV. Ved den indgåede aftale tilbagekøbte DSV...