Mødedato: 03-11-2004

Fusion mellem DSV A/S og TNT-DFDS Transport Logistics

Resumé

DSV og TNT Logistics Holding (TNT) etablerede i 2002 joint venture-selskabet TNT-DFDS. Selskabet blev etableret ved, at TNT købte 50 pct. af aktiekapitalen i to mindre selskaber, som tidligere havde været 100 pct. ejet af DSV. Ved den indgåede aftale tilbagekøbte DSV TNTs aktiekapital i TNT-DFDS, der herefter (igen) blev et 100 pct. ejet datterselskab af DSV. Ved aftalen mellem TNT og DSV sker der overgang fra fælleskontrol til enekontrol. Ved fusionen blev der hverken skabt eller styrket en dominerende stilling på de markeder, hvor de deltagende virksomheder var aktive. Fusionen bevirkede således heller ikke, at konkurrencen blev hæmmet betydeligt. Konkurrencestyrelsen godkendte derfor fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Transport

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Logistikydelser