Oprettelse af Ferti Supply

Transaktionen medførte dannelsen af et JV kaldet “Ferti Supply” mellem DLG, AgroDK og Yara Danmark rettet mod at overtage parternes grossistaktiviteter, dvs. indkøb, salg og distribution af gødning i Danmark. Parterne ønskede derved at skabe...