Conscia Danmarks erhvervelse af enekontrol over Credocom

Med transaktionen erhverver Conscia Danmark A/S 100 pct. af aktiekapitalen i Credocom A/S. Conscia Danmark opnår enekontrol over Credocom. Conscia Danmark er ejet af Conscia A/S. Conscia A/S er et porteføljeselskab under Nordic Capital. Conscia A/S har hovedkontor i...

HusCompagniet A/S og eurodan-huse A/S

Transaktionen indebærer, at HusCompagniet A/S erhverver 100 pct. af aktierne og tilhørende stemmerettigheder i eurodan-huse A/S. Både HusCompagniet og eurodan-huse er byggevirksomheder, hvis hovedaktiviteter består i at designe, bygge og sælge nøglefærdige typehuse,...

Brancheforeningen Økonomisk Forening for Persontransport

Brancheforeningen Økonomisk Forening for Persontransport vedtog en bøde på 400.000 kroner for at have koordineret tilbud på opgaver mellem medlemmerne. Økonomisk Forening for Persontransport var en brancheforening for 24 selvstændige vognmænd i Midtjylland og...

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2020

I folderen Konkurrence- og Forbugerstyrelsen 2020 giver KFST et kort indblik i arbejdet i 2019. Det omfatter bl.a. korte resumer af udvalgte afgørelser, vejledninger og bidraget til lovarbejdet. Både på konkurrenceområdet samt nogle af de andre resortområder KFST...