Mødedato: 08-06-2020

HusCompagniet A/S og eurodan-huse A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at HusCompagniet A/S erhverver 100 pct. af aktierne og tilhørende stemmerettigheder i eurodan-huse A/S. Både HusCompagniet og eurodan-huse er byggevirksomheder, hvis hovedaktiviteter består i at designe, bygge og sælge nøglefærdige typehuse, herunder parcel- og rækkehuse, til primært private kunder. HusCompagniet er ejet af kapitalfonden EQT, og det var hensigten, at HusCompagniet med fusionen overtog 100 procent af aktierne i eurodan-huse. KFST gennemførte omfattende markedsundersøgelser, hvor blandt andet kunder, leverandører og konkurrenter blev hørt, suppleret med en række økonomiske analyser. Disse pegede dog på, at fusionen ville begrænse konkurrencen, hvorefter parterne valgte at opgive den.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Opgivet

Skadesteorier

Problem

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet