KMD A/S’ erhvervelse af enekontrol over Edlund A/S

Sagen vedrører en fusion mellem KMD A/S (”KMD”) og Edlund A/S (”Edlund”). Ved transaktionen erhvervede KMD samtlige aktier i Edlund med undtagelse af to datterselskaber, hvilket skabte en vertikal forbindelse mellem henholdsvis upstream-markedet for mainframe hosting...