Fusion mellem KE Partner A/S og Eltel Networks Corporation OY

Sagen vedrører Eltel Networks Corporation OY’s (El-tel) erhvervelse af hele aktiekapitalen i KE Partner A/S (KEP). Eltel og KEP udbyder entreprenørydelser på en række delmarkeder – herunder tele, el, gas og fjernvarme. De fusionerende selskaber havde på...