Mødedato: 23-02-2005

Fusion mellem KE Partner A/S og Eltel Networks Corporation OY

Resumé

Sagen vedrører Eltel Networks Corporation OY’s (El-tel) erhvervelse af hele aktiekapitalen i KE Partner A/S (KEP). Eltel og KEP udbyder entreprenørydelser på en række delmarkeder – herunder tele, el, gas og fjernvarme. De fusionerende selskaber havde på daværende tidspunkt kun sammenfaldende aktiviteter på det danske marked for telenetværksydelser, hvor begge selskaber var mindre aktører. KEP havde derudover en dominerende stilling på markedet for elnetværksydelser, hvis markedet blev afgrænset til Storkøbenhavn, men da Eltel ikke var aktiv på dette produktmarked, styrkede fusionen ikke KEPs dominerende stilling. Fusionen hverken skabte eller styrkede en dominerende stilling på de markeder, hvor de deltagende virksomheder var aktive. Fusionen ville således ikke hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Konkurrencestyrelsen godkendte derfor fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Entreprenør- ingeniørvirksomhed

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Entreprenørydelser inden for tele-, el- gas- og fjernvarmemarkedet