Aftale om leje af Kastrup Strandpark 9 (Hellers Yachtværft)

Konkurrencerådet fandt, at Tårnby Kommunes udlejning af lokaler til Hellers Yachtværft ApS var under markedspris, hvorfor der var tale om ulovlig statsstøtte efter KL § 11 a. Konkurrencerådet pålagde Tårnby Kommune at ændre lejekontrakten, således at udlejning skete...

Klage over placeringer af boligannoncer i Aalborg Stiftstidende

Dansk Ejendomsmæglerforenings 5. kreds og Aalborg Stiftstidende havde indgået en samarbejdsaftale, der reelt medførte, at advokaters boligannoncer konsekvent blev anbragt bagerst i avisen. Konkurrencerådet fandt dette uforeneligt med kl. § 6. Konkurrenceankenævnet...