DBC mediers eneretsaftaler

Sagen vedrørte en klage fra virksomheden Flex Medie over konkurrenten, DBC medier. Flex Medier mente at en række eneretsaftaler begrænset konkurrencen og var uforenelige med konkurrencelovens § 11. Konkurrencerådet afviste dog klagen da man ikke mente der forelå et...