Mødedato: 31-05-2006

DBC mediers eneretsaftaler

Resumé

Sagen vedrørte en klage fra virksomheden Flex Medie over konkurrenten, DBC medier. Flex Medier mente at en række eneretsaftaler begrænset konkurrencen og var uforenelige med konkurrencelovens § 11. Konkurrencerådet afviste dog klagen da man ikke mente der forelå et misbrug. Endvidere havde rådet ikke fundet grundlag for at vurdere eneretsaftalerne efter KL § 6. Konkurrenceankenævnet (08/05-07) tiltrådte at spørgsmålet om at afvise at åbne en sag jf. konkurrencelovens § 6 ikke kunne prøves ved dette. Derimod mente ankenævnet ikke at spørgsmålet om et misbrug var tilstrækkeligt belyst, hvorfor afgørelsen blev ophævet og hjemvist. Herefter blev sagen “genåbnet” og lukket ved tilsagn i 2008.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Afskærmning

Samhandeler

Ja

Metoder

SSNIP

Produktmarkeder

distribution af henholdsvis film og multimedia til biblioteker med henblik på udlån