Lokalbanksamarbejdet

Konkurrencerådet fandt, at 7 lokalbanker havde indgået en aftale i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, om markedsdeling, ved at indeholde bestemmelser om, at et medlem ikke ville etablere filialer i andre medlemmers hovedbyer. Desuden indeholdte...