Mødedato: 28-03-2007

Lokalbanksamarbejdet

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at 7 lokalbanker havde indgået en aftale i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, om markedsdeling, ved at indeholde bestemmelser om, at et medlem ikke ville etablere filialer i andre medlemmers hovedbyer. Desuden indeholdte aftalen bestemmelser om informationsudveksling hvorved, at der opstod en samordnet praksis om gebyr- og rentepriser. Aftalen var derfor at karakterisere som et kartelsamarbejde. Konkurrencerådet påbød bankerne at ophæve samarbejdet. Ankenævnet stadfæstet afgørelsen, men fandt at der ikke var tale om et traditionelt hardcore kartel. Forud herfor havde ankenævnet afvist at tillægge sagen opsættende virkning eller at der ikke skulle ske offentliggørelse. Sagen blev lukket med bødeforlæg på kr. 4.000.000,00 i april 2008.