Orkla’s overtagelse af Det Berlingske Officin A/S

Sagen vedrører Orklakoncernens køb af aktiemajoriteten i Det Berlingske Officin A/S. Det Berlingske Officin A/S var moderselskab i Den Berlingske Koncern, der via datterselskaber drev medievirksomhed i Danmark i form af dagbladsudgivelse, bladdistribution og...