Mødedato: 31-01-2001

Orkla’s overtagelse af Det Berlingske Officin A/S

Resumé

Sagen vedrører Orklakoncernens køb af aktiemajoriteten i Det Berlingske Officin A/S. Det Berlingske Officin A/S var moderselskab i Den Berlingske Koncern, der via datterselskaber drev medievirksomhed i Danmark i form af dagbladsudgivelse, bladdistribution og internettjenester. Orkla og Det Berlingske Officin A/S var ikke aktive på det samme marked, og fusionen skabte eller styrkede således ikke en dominerende stilling, der bevirkede, at den effektive konkurrence i Danmark blev hæmmet betydeligt. Fusionen blev derfor godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Avis/blad

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Dagbladsudgivelse, bladdistribution, internettjenester