Begrænsninger af rabatter i biografer (FAFID II)

Sagen vedrørte to forhold. For det første brancheforeningerne Foreningen af Filmudlejere i Danmark (FAFID) og Danske Biografer aftale om at biografer kun måtte indrømme rabat på biografbilletter efter forudgående aftale med filmdistributøren. For det andet et brev...