Virksomhed Y mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Virksomhed Y, der havde været genstand for en kontrolundersøgelse 26 april 2023, ønskede aktindsigt i navnet på den kilde, som via sin henvendelse til KFST havde udløst kontrolundersøgelsen samt en række andre oplysninger i henvendelsen. Disse var blevet censureret af...

X mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Virksomhed X, der havde været genstand for en kontrolundersøgelse 26 april 2023, ønskede aktindsigt i navnet på den kilde, som via sin henvendelse til KFST havde udløst kontrolundersøgelsen samt en række andre oplysninger i henvendelsen. Disse var blevet censureret af...

CityMail Danmark A/S mod Konkurrencestyrelsen

Sagen vedrørte aktindsigt i en underliggende sag om vilkårene for adgangen til Post Danmarks postkasser (sag /4/0120-0100-0204). I denne havde CityMail gjort gældende, at de opstillede vilkår udgjorde et misbrug af dominerende stilling. KFST havde herefter i efteråret...

Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen

Forbruger-Kontakt Distribution A/S (herefter Forbruger-Kontakt) indgav den 22. september 2005 en klage til Konkurrencestyrelsen over Post Danmark A/S’ pris- og rabatsystem for magasinpost, som Forbruger-Kontakt mente udgjorde misbrug af dominerende stilling på...