Sonofons anmeldelse af standardforhandleraftale

Ved Sonofons anmeldes af sine standardforhandleraftaler, fandt Konkurrencestyrelsen, at bestemmelserne om bindende videresalgspriser for taletidskort og startpakker samt begrænsninger i markedsførelse af konkurrerende udbyderes mobiltjeneste var...

Topdanmarks samarbejdsaftale med Danske Bank

Konkurrencestyrelsen meddelte Topdanmark A/S og Danske Bank A/S, at en overdragelses- og samarbejdsaftale vedr. Topdanmarks erhvevelse af skadesforsikringsaktiviteterne i Danske Dank var omfattet af og opfyldte betingelser i gruppefritagelsen for vertikale aftale, jf....

Vedtægter og idégrundlag for Flügger farver kæden

Konkurrencestyrelsen meddelte Flügger A/S, at selskabets anmeldte kædeaftale faldt indenfor rammerne af Erhversministeriets bekendtgørelse om gruppefrigtagelse for vertikale aftaler, og var derfor undtaget fra forbudet i KL § 6, stk. 1. Aftalen blev anset for en...

Sportgoods A/S forhandlerantagelsesbetingelser

Konkurrencestyrelsen meddelte Sportsgoods A/S, at selskabets anmeldte forhandlerantagelsesbetingelser faldt indenfor rammerne af Erhversministeriets bekendtgørelse om gruppefrigtagelse for vertikale aftaler, og var derfor undtaget fra forbudet i KL § 6, stk....

Klager over Matas A/S

Konkurrencerådet fandt, at Matas A/S’ vedtægtbestemmelser om optagelse af nye butikker i kædesamarbejdet, faldt ind under gruppefritagelsen for kædesamarbejde i detailhandlen. Ifølge vedtægterne kunne Matas afslå ansøgning om nye butikker, hvis 1) områdets...