Mødedato: 26-03-2003

Sonofons anmeldelse af standardforhandleraftale

Resumé

Ved Sonofons anmeldes af sine standardforhandleraftaler, fandt Konkurrencestyrelsen, at bestemmelserne om bindende videresalgspriser for taletidskort og startpakker samt begrænsninger i markedsførelse af konkurrerende udbyderes mobiltjeneste var konkurrencebegrænsende. Grundet Sonofons markedsandel fandtes begrænsningen af markedsførelsen af konkurrende mobiltjeneste dog at falde udenfor KL § 6, stk. 1, i medfør af KL § 4. Bestemmelsen om bindende videresalgspriser kunne ikke fritages efter KL § 8, stk. 1, og Konkurrencestyrelsen udstedte påbud til Sonofon om enten at ophæve de bindende videresalgspriser eller ændre bestemmelsen til maksimale videresalgspriser.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 10

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet