TV 2 erstatningssag – Discovery

Konkurrencerådet havde i 2005 fundet at TV2 havde anvendt konkurrencebegrænsende rabatter. Dette blev i 2011 opretholdt ved Højesteret. TV stationerne Discovery og TV3 rejste herefter krav om erstatning. Discovery havde krævet 650 mio. kr. med tillæg af procesrenter i...

Gentofte Kommune vs. N.H Hansen & Søn

Sagen drejede sig overordnet om hvorvidt Gentofte Kommune kunne opnå erstatning for påstået overpris betalt i forbindelse med to entrepriser, Skovshoved Havn og Dyssegårdskolen. Sagsøgte (N.H. Hansen & Søn) havde vedtaget bødeforlæg for at have overtrådt...

Cheminova A/S vs. AKZO (dom – erstatning)

Ved Kommission beslutning af 19. januar 2005 blev seks selskaber under Akzo koncernen pålagt bøder for at have deltaget i et kartel i strid med Artikel 101. I forlængelse heraf anlagde Cheminova sag med krav om erstatning. Akzo Nobel havde under sagen anerkendt...

GT Linien A/S under konkurs mod DSB (dom om erstatning)

Rederiet GT-Linjen var gået konkurs i 1987, og et krav på betaling af havneafgifter for 3,9 millioner var anmeldt som et simpelt krav i konkursboet. Efterfølgende blev det ved Højesterets dom af 20. april 2005 fastslået, at de opkrævede afgifter havde været i strid...