Mødedato: 29-09-2021

TV 2 erstatningssag – Discovery

Resumé

Konkurrencerådet havde i 2005 fundet at TV2 havde anvendt konkurrencebegrænsende rabatter. Dette blev i 2011 opretholdt ved Højesteret. TV stationerne Discovery og TV3 rejste herefter krav om erstatning. Discovery havde krævet 650 mio. kr. med tillæg af procesrenter i erstatning – samlet over en mia. kr. Sagen blev dog forligt mod betaling af DKK 127,5 mio, samt at hver part bar egne sagsomkostninger.

Myndigheder

Dom

Regler

kl § 11

Udfald

erstatning

Opfølgninger

TV3 sagen verserer stadig

Afgørelse