E-parts A/S klage over Mazda Motor Danmark

På baggrund af klage fra en konkurrent fandt Konkurrencerådet, at Mazda Motor Danmark havde misbrugt sin dominerende stilling ved at have meddelt de autoriserede reparatører, at Mazda Danmark A/S ville gennemføre uvarslede kontrolbesøg, hvor der skulle være adgang til...

Klage over Vollerup Strands Vandværk

På baggrund af en klage fandt konkurrencestyrelsen, at Vollerup Stands Vandværks krav om benyttelse af en specifik VVS-installatør på en kundes vegne udgjorde et misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 3, nr. 1. Under sagsbehandlingen blev...