Mødedato: 18-06-2003

Klage over Vollerup Strands Vandværk

Resumé

På baggrund af en klage fandt konkurrencestyrelsen, at Vollerup Stands Vandværks krav om benyttelse af en specifik VVS-installatør på en kundes vegne udgjorde et misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 3, nr. 1. Under sagsbehandlingen blev det undersøgt, om kravet fulgte af offentlig regulering. Dette var ikke tilfældet. Konkurrencestyrelsen udstedte påbud til vandværket om, at det skulle tillades enhver grundejer, som var tilsluttet vandværket, frit at vælge en autoriseret installatør.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

KL § 11, stk. 3, nr. 1

Skadesteorier

Udnyttelse

Brancher

Forsyning (Vand)

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet