Henstilling om kodeks for IT-virksomhed i home-banking-systemer

Sagen vedrørte en henstilling om kodeks for en IT-virksomhed i home-banking-systemer. Styrelsen har efterfølgende i medfør af konkurrencelovens § 9, 1. pkt. meddelt Finansrådet en ikke-indgrebserklæring for en anmeldt henstilling til Finansrådets medlemskreds om at...

Aftale om deltagelse i sumclearingen og afviklingen heraf

Styrelsen havde i medfør af konkurrencelovens § 9, 1. pkt. meddelt Finansrådet en ikke-indgrebserklæring for en anmeldt aftale om deltagelse i sumclearingen og afviklingen heraf. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at kravene til deltagelse gjaldt åbent for alle og...